Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3694 / 28-01-2019, 3697 / 28-01-2019, 3695 / 28-01-2019 , 3696 / 28-01-2019 ,3693 / 28-01-2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ– ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΙ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΠΟ 01-01-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 05-01-2019 ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΑΜΙΕΩΝ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Θέμα: Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3694 / 28-01-2019, 3697 / 28-01-2019, 3695 / 28-01-2019 , 3696 / 28-01-2019 ,3693 / 28-01-2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ– ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΙ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΠΟ 01-01-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 05-01-2019 ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΑΜΙΕΩΝ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
Ημ/νια: 05/02/2019 10:32:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω34ΩΩΛΚ-ΩΚ3


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2GkMh3L
via IFTTT
Από το Blogger.