ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΕΡ ΠΑΧΗ ΣΤ. & ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗ Ν. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 674/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΕΡ ΠΑΧΗ ΣΤ. & ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗ Ν. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 674/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 06/02/2019 07:48:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω81ΜΩΛΚ-ΤΩΛ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2DaSI6j
via IFTTT
Από το Blogger.