ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡ ΠΑΧΗ ΣΤ. & ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗ Ν. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 674/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡ ΠΑΧΗ ΣΤ. & ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗ Ν. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 674/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 06/02/2019 10:19:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΝΜΩΛΚ-5ΦΨ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2t48bQW
via IFTTT
Από το Blogger.