ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡ ΠΑΧΗ ΣΤ. & ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗ Ν. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 674/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡ ΠΑΧΗ ΣΤ. & ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗ Ν. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 674/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 06/02/2019 10:12:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΡΥΩΛΚ-Ζ3Χ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2MTvUMx
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.