ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, Κ. ΣΙΑΜΕΤΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Θέμα: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, Κ. ΣΙΑΜΕΤΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Ημ/νια: 07/02/2019 09:46:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΘΝΩΛΚ-ΨΓΜ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2DhEDE8
via IFTTT
Από το Blogger.