ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ,Ε ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ,Ε ΥΠΑΤΗΣ
Ημ/νια: 22/02/2019 13:23:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΙ9ΩΛΚ-ΞΜΞ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2BPuvCq
via IFTTT
Από το Blogger.