ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Ημ/νια: 08/02/2019 10:42:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΖ7ΩΛΚ-6ΓΝ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2GvF8xB
via IFTTT
Από το Blogger.