Καθαρισμός Κτιρίων και εγκαταστάσεων Δήμου Λαμιέων (ΔΠ) (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ) - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Θέμα: Καθαρισμός Κτιρίων και εγκαταστάσεων Δήμου Λαμιέων (ΔΠ) (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ) - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ημ/νια: 08/02/2019 10:56:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΠ0ΩΛΚ-ΜΒΤ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2GwxcMl
via IFTTT
Από το Blogger.