ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ Β & ΤΜΗΜΑ Γ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ Β & ΤΜΗΜΑ Γ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Ημ/νια: 19/02/2019 07:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤ6ΚΩΛΚ-Φ1Ξ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2V88R3M
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.