ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ, Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ, ΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΣΤΑΣΗ

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ, Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ, ΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΣΤΑΣΗ
Ημ/νια: 21/02/2019 11:37:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΙΙΩΛΚ-Φ6Ρ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2GBK70m
via IFTTT
Από το Blogger.