ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, Κ. ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Θέμα: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, Κ. ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ημ/νια: 13/02/2019 10:12:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΗΘΩΛΚ-Δ25


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2thXk5U
via IFTTT
Από το Blogger.