ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ" MR CLEAN" ΜΠΟΥΚΑ ΑΓΑΘΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 213/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ" MR CLEAN" ΜΠΟΥΚΑ ΑΓΑΘΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 213/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 06/02/2019 13:43:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΤΒΩΛΚ-ΥΞΣ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ http://bit.ly/2BpaKRY
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.