Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (114 - 28/1/2019) Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ)

Θέμα: Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (114 - 28/1/2019) Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ)
Ημ/νια: 08/03/2019 12:44:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΤΩΩΛΚ-5ΜΞ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2TzWtwk
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.