Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (236 - 12/2/2019) Διάφορα έξοδα (ΤΑΚΤΙΚΑ)

Θέμα: Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (236 - 12/2/2019) Διάφορα έξοδα (ΤΑΚΤΙΚΑ)
Ημ/νια: 07/03/2019 13:58:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 75ΧΖΩΛΚ-5Γ6


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2TnGHoL
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.