Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (97 - 24/1/2019) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΤΑΚΤΙΚΑ)

Θέμα: Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (97 - 24/1/2019) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΤΑΚΤΙΚΑ)
Ημ/νια: 07/03/2019 14:04:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΙΒΕΩΛΚ-3ΥΦ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2UoAqpB
via IFTTT
Από το Blogger.