" Τροποποίηση της από 19/10/2018 προγραμματικής σύμβασης με τον περιφερειακό ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ που αφορά στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ στο Δήμο Λαμιέων για την συλλογή και μεταφορά μέρους των σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, των ογκωδών αντικειμένων καθαρισμού και ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών του δήμου" αρ. 526/2018 Α.Δ.Σ.

Θέμα: " Τροποποίηση της από 19/10/2018 προγραμματικής σύμβασης με τον περιφερειακό ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ που αφορά στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ στο Δήμο Λαμιέων για την συλλογή και μεταφορά μέρους των σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, των ογκωδών αντικειμένων καθαρισμού και ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών του δήμου" αρ. 526/2018 Α.Δ.Σ.
Ημ/νια: 08/03/2019 08:33:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ2ΘΩΛΚ-2Ψ0


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2J8NE8O
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.