Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, μηνός Φεβρουαρίου 2018

Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, μηνός Φεβρουαρίου 2018
Ημ/νια: 12/03/2019 11:42:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓΖΡΩΛΚ-7ΚΠ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2TJJicb
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.