ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4354/2015 ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4354/2015 ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019
Ημ/νια: 12/03/2019 09:31:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΑΒΩΛΚ-2Υ6


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2u1gb5B
via IFTTT
Από το Blogger.