Το πρώτο ελεύθερο Πάσχα στη Λαμία μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους


Το 1833 τα ελληνικά και βαυβαρικά στρατεύματα κατέλαβαν το φρούριο, που βρισκόταν στην περιοχή του Αγίου Λουκά (δυτικό σημείο της πόλης), στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου του μηνός Μαρτίου 1833 και έτσι αναγκάσθηκε ο Τούρκος διοικητής να φύγει απ’ τη βόρεια πύλη του άλλου φρουρίου, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό σημείο της πόλης. 

Η φυγή έγινε την 28ην Μαρτίου 1833. Ήταν Μεγάλη Τρίτη. 

Για το γεγονός εκείνο θα γράψει αργότερα η πρώτη λαμιώτικη εφημερίδα: 

«Και τότε, ως και χώρα, πρωτεύουσα της Φθιώτιδος ήτο η Λαμία, είκοσι τέσσαρας χριστιανικάς οικογενείας εύρεν η Ελληνική Κυβέρνησις εις αυτήν και Οθωμανούς τινάς, οίτινες πωλήσαντες ό,τι και άν είχον, ανεχώρησαν εις Λάρισσαν». (Εφημ. «Φάρος της Όθρυος», Λαμία, 30 Ιουνίου 1856). 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί όχι αρκετές τουρκικές οικογένειες είχαν φύγει ενωρίτερα (1831, 1832 και μέχρι το Μάρτη του 1833) για τη Λάρισσα. Έτσι η Λαμία αφού έμεινε υπό την κυριαρχία των Τούρκων από το 1446 απελευθερώθηκε την 28η Μαρτίου 1833.

Στις 2 Απριλίου 1833 οι Λαμιώτες γιορτάζουν το πρώτο ελεύθερο Πάσχα.

Στη φωτογραφία βλέπουμε την ελεύθερη Λαμία σε πίνακα του Kolenberger. Τα παλικάρια χορεύουν μπρος από το Σεράι του Χαλήλ Μπέη το Πάσχα του 1836.

πηγή: Μετεπαναστατικό Χρονολόγιο της Λαμίας (1833-2013)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.