Μάθετε για το ''ξεχασμένο'' αρχαίο στάδιο των Αμφικτυονιών στην Ανθήλη


Γενική περιγραφή:
Αμφικτυονίες ήταν η εξωτερική συνένωση και συνδιοίκηση μεταξύ των πόλεων, με εσωτερική σε κάθε πόλη ανεξαρτησία, ελευθερία και αυτοδιοίκηση. Ό,τι ακριβώς είναι και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάμεσα στις πρώτες Αμφικτυονίες ήταν και αυτή της Ανθήλης, η οποία ήταν αφιερωμένη στην Θεά Δήμητρα. Το στάδιο αποτελεί το χώρο όπου λάμβαναν μέρος τα Αμφικτυονικά Συνέδρια, τα οποία ήταν συγκεντρώσεις επίσημων αντιπροσώπων πόλεων - κρατών, σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Στα συνέδρια αυτά συζητούνταν συγκεκριμένα θέματα, που αφορούσαν στις ευρύτερες ανάγκες της ζωής, συμπεριφοράς και διαβίωσης, στα διάφορα φύλα τόσο εσωτερικά, όσο και μεταξύ τους.

Ιστορική περιγραφή-Αναδρομή:
Η εδαφική συνέχεια και ομοιομορφία της γης κατά περιοχές, επέβαλε τη δημιουργία ξεχωριστών πολιτειών και συνέπεια αυτού, την ίδρυση πολλών μικρών συνενώσεων σε αμφικτυονίες, που αργότερα από πολλές, συγχωνεύτηκαν σε λιγότερες, αλλά με περισσότερους αμφικτυόνες. Κάθε μικροπολιτεία ήταν ένα τμήμα του ευρύτερου ελληνικού λαού, που χαρακτηριζόταν και συνδεόταν μεταξύ του, με το όμαιμο, το ομόγλωσσο, το ομότροπο και το ομόθρησκο, στοιχεία που παρουσιάζονταν εκδηλωτικά κυρίως σε θρησκευτικές συγκεντρώσεις. Ο θεσμός των Αμφικτυονιών δημιουργήθηκε πριν από την ίδρυση των Ελληνικών Πόλεων, όταν στο χώρο κατοικούσαν διάφορα φύλα αρχαιοελληνικά, τα μέλη των οποίων συγκεντρώνονταν σε ένα μέρος, όπωςι το Στάδιο Αμφικτυονιών, μια προκαθορισμένη ημέρα, για να λατρέψουν έναν Θεό και πιθανόν τον Πελασγικό Δία, αρχικά.

κείμενο: culture.lamia.gr - φωτογραφία: pallerios.blogspot.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.