Μελέτη για την Γεωλογική Καταλληλότητα της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης


Η παρούσα αποτελεί την Προκαταρκτική μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Α’ σταδίου της μελέτης «Μελέτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ. Ε. Υπάτης» του Καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υ.Α. 37691, ΦΕΚ 1902Β/14-9-2007), η προκαταρκτική μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας εκπονείται στην Α’ Φάση εκπόνησης των μελετών ΓΠΣ –ΣΧΟΟΑΠ και είναι απαραίτητη για την έγκρισή τους.

Η συγκεκριμένη μελέτη ανατέθηκε στον Νικόλαο Παπαδημητρίου Γεωλόγο, κάτοχο μελετητικού πτυχίου Γ΄ τάξης στην κατηγορία 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές. Υδρολογικές και Γεωφυσικές) και Γ΄ τάξης στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικών Μελετών) με αριθμό μητρώου ΓΕΜ: 9914.

Βάσει της α.π. 86527/11-12-2012 υπογραφείσας Συμπληρωματικής Σύμβασης επί της αρχικής α.π. 4669/11-06-2007, η οποία αφορά την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Υπάτης» Ν. Φθιώτιδας από τα συμπράττοντα  γραφεία μελετών «Κων/νου Λιακόπουλου, Γεωργίας Γιαννετάκη, Αλεξάνδρας Καρβούνη και Κων/νου Κουρούνη».

Η παρούσα Γεωλογική μελέτη, ασχολείται με την διερεύνηση των  γεωλογικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Υπάτης (καλλικρατική Δημοτική Ενότητα Υπάτης του Δήμου Λαμιέων) δίνοντας έμφαση στα στρωματογραφικά, τεκτονικά, υδρογεωλογικά και τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών που αναπτύσσονται στην περιοχή ενδιαφέροντος. Γίνεται διάκριση των γεωλογικών σχηματισμών με βάση τα επιμέρους χαρακτηριστικά των οποίων η αξιολόγηση βοηθά στην εκτίμηση της καταλληλότητας τους για δόμηση.
ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ


 Χάρτης Προσαρμογής κ ΠληροφόρησηςΧάρτης Γεωλογικής καταλληλότηταςΦωτογραφίες 

ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Υπάτης (Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας)


Γραφείο Γεωλογικών & Περιβαλλοντικών μελετών: Νικόλαος Παπαδημητρίου

Πλ. Ελευθερίας 2 Λαμία 35100 Τηλ.2231030330 Κιν.6944452503

www.nikospapadimitriou.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.