Μάθετε για το Κάστρο της Λαμίας και για τις άγνωστες ονομασίες του


Το Κάστρο της Λαμίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Το οχυρωματικό σύστημα της Λαμίας αποτελούνταν από δυο ζώνες, την ακρόπολη και το τείχος της κάτω πόλης. Ο σωζόμενος οχυρωματικός περίβολος έχει κάτοψη τριγωνική και σώζεται σε καλή κατάσταση λόγω των συνεχών επισκευών. Η περίμετρός του φτάνει τα 600μ. και το ύψος του ποικίλει φτάνοντας στη ΒΔ γωνία τα 13 μέτρα.

Το πάχος της τοιχοποιίας είναι κατά μέσο όρο 1,35μ. και απολήγει σε οδοντωτές επάλξεις. Το Κάστρο έχει δυο πύλες, μια στα ΝΑ, τη λεγόμενη και "σιδηρά πύλη", μέσω της οποίας επικοινωνούσε με την κάτω πόλη και μια στα ΒΑ που οδηγούσε προς την Όρθρυ.

Ενισχυτικοί πύργοι υψώνονται κοντά στις πύλες, στις γωνίες του τείχους και σε όλα τα ασθενή για την άμυνα σημεία. Εσωτερικά ο χώρος διαιρούνταν με δυο εγκάρσιους τοίχους σε τρία μέρη. Το βόρειο τμήμα (ακροπύργιο) βρίσκεται ψηλότερα και χρησίμευε ως το έσχατο καταφύγιο των υπερασπιστών του Κάστρου. Το πλάτωμα της ΝΔ γωνίας χρησίμευε στο Μεσαίωνα ως προμαχώνας και διέθετε δεξαμενή. Στην ίδια θέση διατηρούνται λείψανα τζαμιού. Την εποχή του Όθωνα ανεγέρθηκε στο κέντρο του μεσαίου πλατώματος ένα διώροφο ορθογώνιο κτήριο που αποτελούσε στρατώνα ως τις αρχές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οικοδομικές Φάσεις
Ο οχυρωματικός περίβολος παρουσιάζει αρκετές οικοδομικές φάσεις. Το αρχαιότερο τμήμα πολυγωνικού συστήματος, που χρονολογείται στον 5ο αι. π.Χ., βρίσκεται στη ΒΔ γωνία της δυτικής πλευράς. Στη βάση του ΒΔ πύργου απαντά ισόδομο τραπεζιόσχημο σύστημα δόμησης που μπορεί να χρονολογηθεί από τα τέλη του 5ου ως τις αρχές του 4ου αι. π.Χ. Ισόδομο ορθογώνιο σύστημα απαντά σε αρκετά άλλα σημεία της βάσης του τείχους. Παραμένει αβέβαιο αν υπήρξε κάποια ανακαίνιση του τείχους στην εποχή του Ιουστινιανού. Τα τμήματα αργολιθοδομής με ενδιάμεση χρήση συνδετικού κονιάματος και κεραμιδιών ανήκουν σε επισκευές πιθανόν των βυζαντινών χρόνων, αλλά επίσης των Φράγκων και των Καταλανών. Νέες συμπληρώσεις και επισκευές πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Την ίδια εποχή διαμορφώθηκαν και οι πύλες. Οι προσθήκες της Τουρκοκρατίας διακρίνονται από την άφθονη χρήση ασβεστοκονιάματος ως συνδετικού υλικού.

ΟΙ ''ΑΓΝΩΣΤΕΣ'' ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Το έτος 431 μ.Χ. αναφέρεται για πρώτη φορά η επισκοπή Λαμίας, η οποία το 869 μετονομάζεται σε επισκοπή Ζητουνίου. Στον υφιστάμενο οχυρωματικό περίβολο του κάστρου διατηρούνται φάσεις από την αρχαία εποχή έως και τους οθωμανικούς χρόνους. Κατά την περίοδο του Ιουστινιανού η ακρόπολη συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα της επισκευής των τειχών του βυζαντινού κράτους, όπως αναφέρεται από τον Προκόπιο. Κατά τη Φραγκοκρατία ο λόφος ονομάζεται Κάστρο για πρώτη φορά, όπως αναφέρεται σε επιστολή του Πάπα Ιννοκεντίου Γ΄, των αρχών του 13ου αι.: Castrum de Situm super Ravenica (δηλαδή το Κάστρο του Ζητουνίου πάνω από τη Ραβένικα –τη μεσαιωνική πόλη που ίσως βρισκόταν στην σημερινή θέση Παλαιόπυργος Αυλακίου). Το 1204 ο φράγκος βασιλιάς της Θεσσαλονίκης Βονιφάτιος ο Μομφερρατικός ιδρύει την βαρωνία του Ζητουνίου και παραχωρεί το Κάστρο στους Ναΐτες ιππότες. Το 1217 ο δεσπότης της Ηπείρου Θεόδωρος Άγγελος ο Κομνηνός φαίνεται ότι καταλαμβάνει το Κάστρο και εκδιώκει τους Φράγκους. Το 1311 περιέρχεται στους Καταλανούς με την ονομασίαν Castro ή Castri Citonis. Τέλος το 1446 καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς. Κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας ή των Καταλανών ο εσωτερικός χώρος του Κάστρου διαιρέθηκε με δύο εγκαρσίους τοίχους σε τρία μέρη. Το υψηλότερο τμήμα, το Ακροπύργιον, χρησίμευε ως το τελευταίο καταφύγιο.

πηγές: el.wikipedia.org ,Άτλας των χριστιανικών μνημείων του Αιγαίου. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ως την Άλωση [Ν. Γκιολές – Γ. Πάλλης (επιμ.)] Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Αθήνα 2014

επιμέλεια άρθρου: Βασίλης Μιχαλάκης

kaliterilamia.gr
Από το Blogger.