Οι ''άγνωστες'' ονομασίες του Κάστρου Λαμίας


Το έτος 431 μ.Χ. αναφέρεται για πρώτη φορά η επισκοπή Λαμίας, η οποία το 869 μετονομάζεται σε επισκοπή Ζητουνίου. 

Στον υφιστάμενο οχυρωματικό περίβολο του κάστρου διατηρούνται φάσεις από την αρχαία εποχή έως και τους οθωμανικούς χρόνους. 

Κατά την περίοδο του Ιουστινιανού η ακρόπολη συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα της επισκευής των τειχών του βυζαντινού κράτους, όπως αναφέρεται από τον Προκόπιο. 

Κατά τη Φραγκοκρατία ο λόφος ονομάζεται Κάστρο για πρώτη φορά, όπως αναφέρεται σε επιστολή του Πάπα Ιννοκεντίου Γ΄, των αρχών του 13ου αι.: Castrum de Situm super Ravenica (δηλαδή το Κάστρο του Ζητουνίου πάνω από τη Ραβένικα –τη μεσαιωνική πόλη που ίσως βρισκόταν στην σημερινή θέση Παλαιόπυργος Αυλακίου). 

Το 1204 ο φράγκος βασιλιάς της Θεσσαλονίκης Βονιφάτιος ο Μομφερρατικός ιδρύει την βαρωνία του Ζητουνίου και παραχωρεί το Κάστρο στους Ναΐτες ιππότες. 

Το 1217 ο δεσπότης της Ηπείρου Θεόδωρος Άγγελος ο Κομνηνός φαίνεται ότι καταλαμβάνει το Κάστρο και εκδιώκει τους Φράγκους. 

Το 1311 περιέρχεται στους Καταλανούς με την ονομασίαν Castro ή Castri Citonis

Τέλος το 1446 καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς. 

Κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας ή των Καταλανών ο εσωτερικός χώρος του Κάστρου διαιρέθηκε με δύο εγκαρσίους τοίχους σε τρία μέρη. Το υψηλότερο τμήμα, το Ακροπύργιον, χρησίμευε ως το τελευταίο καταφύγιο. 

πηγές: Άτλας των χριστιανικών μνημείων του Αιγαίου. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ως την Άλωση [Ν. Γκιολές – Γ. Πάλλης (επιμ.)], Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Αθήνα 2014

επιμέλεια άρθρου: Βασίλης Μιχαλάκης 

kaliterilamia.gr
Από το Blogger.