Δημιουργία Κέντρου Τεχνών στη Λαμία - Μια μελέτη που μπορεί να δώσει νέα πνοή στην πόλη


Κέντρο Τεχνών στη Λαμία
Μια κοιλότητα συγκέντρωσης στον αστικό ιστό με εμβληματική στέγαση.

Σύντομη περιγραφή
Ιδέα αποτέλεσε η οργάνωση των λειτουργικών ενοτήτων σε ζώνες-τοίχους που πλέκονται για να προστατεύσουν την κεντρική πλατεία που βρίσκεται στη χαμηλότερη στάθμη. Ο κεντρικός πεζόδρομος που διαχωρίζει τα δυο Ο.Τ γεφυροποιείται για να συνδέσει τα λειτουργικά τμήματα του συγκροτήματος. Οι επιλογές συγκλίνουν στο να γίνει αισθητό το τοπογραφικό χαρακτηριστικό της πόλης. Προωθείται έτσι η ανακατάταξη του κτισμένου που βυθίζεται και του φυσικού ανάγλυφου που αναδύεται.Περίληψη
Αντικείμενο αποτέλεσε η αξιοποίηση του αστικού κενού (5.000 τμ) δυο οικοδομικών τετραγώνων (πρόκειται για το διπλασιασμό του κοινόχρηστου χώρου ανάμεσα στις πλατείες από την απομάκρυνση του κτηρίου της Λέσχης Αξιωματικών) στο ιστορικό κέντρο της Λαμίας. Ζητούμενο ήταν ο σχεδιασμός ενός κτηρίου πολιτισμού και κέντρου τεχνών που θα στεγάζει την καλλιτεχνική έκφραση του Δήμου και θα ενθαρρύνει την επικοινωνία μεταξύ δημιουργών και κοινού.Το κτήριο ανοίγεται προς την πόλη με μια κεντρική πλατεία στην χαμηλότερη στάθμη των οικοπέδων και σε επαφή με τον πεζόδρομο όπου υπήρχαν τα εργαστήρια του παλιού πυρήνα της πόλης. Η πλατεία αποτελεί έναν ευθύγραμμο άξονα - πέρασμα από την δημόσια ζωή της πόλης στην ιδιωτική περιοχή των εργαστηρίων και έπειτα στο συλλογικό πυρήνα του κέντρου που αποτελεί τον αμφιθεατρικό χώρο εκδηλώσεων. Πρόκειται για έναν συλλογικό-ιδιωτικό χώρο-δρόμο της πόλης.Έπειτα από ανάλυση των αξόνων του ιστού του ιστορικού κέντρου της πόλης, έγινε προσπάθεια ανάπτυξης του φυσικού στοιχείου και ανάγλυφου της πόλης με την κατάλληλη χωροθέτηση των λειτουργιών με σκοπό την αναζωογόνηση και την σύνδεση των πεζοδρόμων μέσα από τον χώρο του κέντρου, για την ενίσχυση της κυκλοφορίας στο μέρος της πόλης που έχει παρακμάσει λόγω ερημοποίησης.Ιδέα αποτέλεσε η οργάνωση των λειτουργικών ενοτήτων σε ζώνες-τοίχους που πλέκονται σε μια χειρονομία για να προστατεύσουν την κεντρική πλατεία. Η περίκεντρη διάταξη των λειτουργιών συνδέεται μέσω συνεχούς κίνησης με ράμπες σε συνδυασμό με πυρήνες κατακόρυφων κινήσεων λόγω των έντονων ανισοσταθμιών των γύρω δρόμων. Λαμβάνοντας υπ' όψη την ιδιαιτερότητα της θέσης, τα κλιματικά χαρακτηριστικά αλλά και τα εμπόδια που προέκυπταν για μια άμεση επαφή του χώρου με την πλατεία, προτάθηκε η εξάπλωση του δημοσίου χώρου της πλατείας και των πεζοδρόμων προς τον χώρο των δυο οικοδομικών τετραγώνων.Σημαντικό στοιχείο σύνθεσης αποτέλεσε η ανάδυση της μικροκλίμακας και του φυσικού στοιχείου για μια ορθότερη δημόσια ανάγνωση του κτηρίου με την μορφολογική αυτονόμηση των εργαστηρίων και των αιθουσών διδασκαλίας. Γεγονός που αποτέλεσε τη συσχέτιση του κέντρου με τον ιστό και την κλίμακα της πόλης αλλά και οδήγησε στη γεφυροποίηση του κεντρικού πεζόδρομου της πόλης για την σύνδεση των λειτουργιών. Η συνθετική επεξεργασία οδήγησε στην διαμόρφωση της μεσοτοιχίας με φρεάτια δροσισμού και φύτευσης και κατάλληλη απορροή ομβρίων για την ανακύκλωση νερού τόσο για τις ανάγκες των φυτεμένων δωμάτων όσο και για την διατήρηση του συστήματος βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτηρίου.


Φοιτήτρια : Καφούση Σωτηρία Ροζαλία
Καθηγήτρια : Πεχλιβανίδου Α.
Σύμβουλοι καθηγητές : Λιακάτας Ι. , Ευαγγελικός Ε.
Ημερομηνία παρουσίασης : Ιούλιος 2010
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

πηγές: www.greekarchitects.grwww.arch.ntua.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.