Λαμία - Περήφανη Πόλη ― Κοινωνική φροντίδα


Λαμία - Περήφανη Πόλη ― Ευθύμιος Καραΐσκος


Η Λαμία οφείλει να είναι πολύ περισσότερο από μια σύγχρονη πόλη. Οφείλει να είναι ένας χώρος κοινών αξιών, όπου όλοι έχουν το δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής, σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, που χαρακτηρίζεται από κοινωνική και πολιτική αλληλεγγύη, με ενισχυμένο κοινωνικό πρόσωπο και όραμα για το μέλλον.
  • Επενδύουμε σε εξοπλισμό, συστήματα και κινητές μονάδες, για την επέκταση κι αναβάθμιση υφιστάμενων κοινωνικών υποδομών όπως τα ΚΑΠΗ, το ΚΗΦΗ, ο Ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, Ιατρεία, Φροντιστήρια, το ΚΔΑΠ και την ίδρυση νέων όπως το ΚΔΑΠ ΑμΕΑ,
  • Ομογενοποιούμε τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας του Δήμου και των νομικών προσώπων του σε ένα ενιαίο και διαλειτουργικό δίκτυο αλληλεγγύης, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση.
  • Διατηρούμε ευνοϊκές ρυθμίσεις στα δημοτικά τέλη για όσους έχουν ανάγκη.
  • Βρισκόμαστε δίπλα στις οικογένειες στηρίζοντας, ιδιαίτερα, τις τρίτεκνες, τις πολύτεκνες και τις μονογονεϊκές.
  • Προωθούμε την κοινωνική ένταξη μέσω της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
  • Οργανώνουμε δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής και εξατομικευμένης προσέγγισης ανά τύπο κοινωνικού προβλήματος.
  • Σχεδιάζουμε πολιτικές καθολικής κι επικεντρωμένης πρόληψης, προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας.
  • Εφαρμόζουμε έξυπνα ηλεκτρονικά συστήματα ειδοποίησης για την ποιοτική διαβίωση των ηλικιωμένων και των μοναχικών ατόμων.


dialogos.perifanipoli.gr
Από το Blogger.