Ιωάννης Σαρακιώτης: Σήμερα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του αξονικού και του μαγνητικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και έτσι καλύπτεται ένα σημαντικό κενό όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας


Στην πρόταση του κ. Μητσοτάκη για την ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων της χώρας, εμείς απαντούμε με την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, την υποστήριξη του στελεχιακού δυναμικού και την ένταξη τεχνολογίας αιχμής.

Σήμερα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του αξονικού και του μαγνητικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 🏥 και έτσι καλύπτεται ένα σημαντικό κενό όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας.
Από το Blogger.