Πρώιμα κεράσια Λαμίας


Η περιοχή της Λαμίας και ειδικά του Γοργοποτάμου φημίζεται για την πρωιμότητα των κερασιών της.

Η πρωιμότητα αυτή, συνοδεύεται από την εξαιρετική εικόνα των καρπών της τοπικής κερασιάς και τα πολύ ικανοποιητικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Γενικά η Ελλάδα και η περιοχή της Λαμίας έχουν το πλεονέκτημα της πρωιμότητας έναντι του ανταγωνισμού.

Η εμπορική ονομασία Κεράσια Γοργοποτάμου, Κεράσια Λαμίας και Κεράσια Φθιώτιδας είναι οι πιο συνηθισμένες στις Ελληνικές Κεντρικές Αγορές αλλά και στα καταστήματα λιανικής.

Καλλιεργούνται 1.100 περίπου στρέμματα τα οποία αποτελούν το 70% περίπου των καλλιεργούμενων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και το 95% των καλλιεργούμενων στην Φθιώτιδα. Φαίνεται ότι δροσερή περιοχή της καλλιέργειας στις παρυφές της πεδιάδας του Σπερχειού, με αρκετά νερά αλλά επαρκώς αεριζόμενη και αποστραγγιζόμενη, προστατευμένη από ανέμους κάτω από βαρείς ορεινούς όγκους είναι ιδανική για την ευδοκίμηση της κερασιάς. Η καλλιεργούμενη ποικιλία «Μπουρλά» (Bigarreau Bourlat) φαίνεται ότι προσαρμόστηκε ιδανικά στις τοπικές συνθήκες. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες ποικιλίες κατάλληλες και μάλιστα υπερπρώιμες.

Τελευταία, η καλλιέργεια βρίσκεται σε σχετική στασιμότητα και οι παραγωγοί παραμένουν αναποφάσιστοι λόγω έλλειψης αξιόπιστης πληροφόρησης για νέες ποικιλίες μια και οι παλαιοί κερασεώνες συμπληρώνουν το όριο της ηλικίας και της απόδοσης. Έχουν αναφερθεί απογοητεύσεις καλλιεργητών από μη αξιόπιστο πολλαπλασιαστικό υλικό που δεν είχε τα προσδοκώμενα χαρακτηριστικά.

Σε χρονιές με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, η ποσοτική και οικονομική απόδοση της καλλιέργειας είναι ικανοποιητικές μια και δεν υπάρχει ουσιαστικός ανταγωνισμός στην εθνική και διεθνή αγορά από άλλες χώρες. Πράγματι, οι κεντρικές αγορές και μεμονωμένες εμπορικές επιχειρήσεις αναμένουν με ενδιαφέρον κάθε χρόνο την εμφάνιση των πρώιμων κερασιών για να εφοδιάσουν τις πελατεία τους που συνήθως προσφέρει την ψηλότερη κλίμακα τιμών για φρούτα. Απαιτητικές αλλά και γενναιόδωρες αγορές όπως της Ρωσίας και οι Αραβικές είναι πάντα έτοιμες να απορροφήσουν το προϊόν. Το έντονο ενδιαφέρον προέρχεται λόγω της χρήσης των συγκεκριμένων κερασιών για συνήθη νωπή κατανάλωση αλλά και σε συνθέσεις ζαχαροπλαστικής και φρουτοσαλάτες. Σε τέτοιες χρήσεις, η ψηλή τιμή τους επιμερίζεται σε πολλές παρουσιάσεις (πιάτα, ποτήρια) και ελαχιστοποιεί το κόστος για τον τελικό πελάτη. Τα υποκατάστατα των κερασιών την ίδια περίοδο μπορεί να είναι φράουλες ή μέσπιλα (μούσμουλα) αλλά προς το παρόν δεν εμφανίζονται εύκολα άλλες ποικιλίες ή χώρες παραγωγής κερασιών. Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει στο μέλλον με είσοδο στην παραγωγή άλλων περιοχών του κόσμου καθώς και νέων ποικιλιών και καλλιεργητικών τεχνικών μια και η έρευνα και η βελτίωση δεν σταματούν ποτέ.

Με αυτά τα χαρακτηριστικά, η καλλιέργεια θα μπορούσε να επεκταθεί στην ίδια περιοχή καθώς και σε άλλες με παρόμοια χαρακτηριστικά. Ανασταλτικό παράγοντα μέχρι στιγμής αποτελεί η δυσπιστία των αγροτών άλλων περιοχών να δοκιμάσουν και η αδράνεια των ίδιων λόγω παλαιών συνηθειών. Ανασταλτικός παράγοντας είναι και η έλλειψη ενημέρωσης για τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις νέων ποικιλιών παρά την σημαντική εργασία που έχει γίνει από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων της Νάουσας. Νέες πρώιμες και υπερ-πρώιμες ποικιλίες είναι πλέον διαθέσιμες αλλά και καλλιεργητικές μέθοδοι δοκιμασμένες και προτεινόμενες από το Ινστιτούτο. Θετικό παράγοντα για την επέκταση της καλλιέργειας αποτελεί το ενδιαφέρον όσων ενδιαφέρονται να εγκαταλείψουν άλλες καλλιέργειες και να εισέλθουν στην δενδροκαλλιέργεια και οι εκτάσεις τους τηρούν τις σχετικές προδιαγραφές. Ειδικά στην περίπτωση που υποχωρούσες αροτραίες καλλιέργειες μπορούν να αντικατασταθούν με κερασιά θα μπορούσαν να εισαχθούν και πρακτικές υπέρπυκνης μηχανικής καλλιέργειας (πχ μονόκλωνες) που προς το παρόν δεν συνηθίζονται στους κερασεώνες του Γοργοποτάμου με τις μικρές εκτάσεις κλήρου.

Μια καλή πρακτική για τους νέους ενδιαφερόμενους αλλά και τους παλαιότερους καλλιεργητές είναι η αναζήτηση επιστημονικής συμβουλής για τις διαθέσιμες ποικιλίες και η δοκιμή μερικών από αυτές σε μικρή κλίμακα για να εξακριβωθεί η συμβατότητα με τις τοπικές συνθήκες. Η προμήθεια δενδρυλλίων από πιστοποιημένα φυτώρια με μακροχρόνιο και τεκμηριωμένο ιστορικό αξιοπιστίας δεν πρέπει ποτέ να παραλείπεται. Μια άλλη καλή πρακτική είναι η προσεκτική επιλογή καλλιεργητικών τακτικών ειδικά μεταξύ συμβατικής καλλιέργειας και ολοκληρωμένης ή βιολογικής. Παρά το ότι οι αποδόσεις μεταξύ τους τείνουν να είναι πολύ μικρές, η συμβατική και εντατική καλλιέργεια δεν εξασφαλίζει πάντα τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της ολοκληρωμένης κα της βιολογικής (ποιότητα), ούτε την ανθεκτικότητα των φυτών σε καιρικές συνθήκες και ασθένειες. Η πυκνότητα φύτευσης της μηχανικής καλλιέργειας επίσης υποβοηθά την ανάπτυξη ασθενειών και δυσκολεύει την αντιμετώπισή τους. Σημαντικά αυξάνεται και το κόστος εγκατάστασης από τον μεγάλο αριθμό δενδρυλλίων που απαιτούν τα υπέρπυκνα συστήματα φύτευσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΠΗΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
agrolamia.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr

Από το Blogger.