Μελέτη για την εξέλιξη του τοπίου στην ευρύτερη περιοχή των Mεξιατών από το 1945 έως το 2009


Εξέλιξη τοπίου στην ευρύτερη περιοχή των Μεξιατών Φθιώτιδας (από το 1945 έως το 2009)

Περίληψη: Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται η εξέλιξη τοπίου στην περιοχή της κοιλάδας του Σπερχειού και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή των Μεξιατών. Η τοπική ενότητα των Μεξιατών βρίσκεται στη Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Νομό Φθιώτιδος.

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των προτύπων της εξέλιξη του τοπίου στην ευρύτερη περιοχή των Μεξιατών, καθώς και της γεωγραφικής έκφρασής τους, ως προς τον τύπο κάλυψης και ιδιαίτερα ως προς τις καλλιέργειες, από το έτος 1945 έως το 2009.

Οι σημαντικότερες μεταβολές αφορούσαν τις καλλιεργούμενες επιφάνειες, όπου παρατηρήθηκαν πολλές μεταβολές της κάλυψης καθώς και η πραγματοποίηση αναδασμού σε τμήματα της περιοχής μελέτης. Μια μεταβολή που πραγματοποιήθηκε από το 1945 έως το 2009, είναι ο αναδασμός που έγινε μετά το 1986, στην περιοχή Βόρεια των Μεξιατών και Νότια από το παραποτάμιο δάσος του Σπερχειού ποταμού. Η περιοχή, το 1986, που μετέπειτα πραγματοποιήθηκε αναδασμός, είχε εκτάσεις που ήταν διάσπαρτες και μικρές, κάτι που επιβεβαιώνει τον προηγούμενο ισχυρισμό. Το 2009, παρατηρείται μετά τον αναδασμό στην περιοχή, οι εκτάσεις μεγάλωσαν σε έκταση, μίκρυναν σε αριθμό και φαίνεται ξεκάθαρα η οριοθέτησή τους. Άλλη μια μικρή σε έκταση περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε αναδασμός είναι βόρεια των Κομποτάδων και στα όρια του Σπερχειού ποταμού. Στην περιοχή αυτή υπήρχε και ένα μικρό κομμάτι φυσικής βλάστησης που καταστράφηκε, με στόχο την δημιουργία καλλιεργειών.

Όσον αφορά την γενικότερη εικόνα, που έχει σχέση με τις καλλιέργειες, συμπεραίνεται ότι την περίοδο μεταξύ 1986 και 2009 γίνανε οι περισσότερες μεταβολές από μια κατηγορία σε μια άλλη, είτε αυτές ήταν καλλιέργειες, είτε υποδομή, είτε φυσική βλάστηση.

Συγγραφέας: Μακρή, Μαρίνα

Επιβλέπων καθηγητής: Δέτσης, Βασίλης

Ημερομηνία κατάθεσης: 2015-11-25ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.