Στις 25 Μαρτίου 1835 ιδρύθηκε για πρώτη φορά Ελληνικό σχολείο στη Λαμία


Για πρώτη φορά Ελληνικό σχολείο ιδρύθηκε στη Λαμία στις 25 Μαρτίου 1835, το οποίο λειτούργησε ως το 1929, οπότε και καταργήθηκε με την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. Μετά το 1835 ιδρύθηκαν και άλλα ελληνικά σχολεία στη Λαμία, τα οποία καταργήθηκαν όλα το 1929.

πηγές: Μετεπαναστατικό χρονολόγιο της Λαμίας (1833-2013) του Δημήτριου Θ. Νάτσιου, από το αρχείο του kaliterilamia.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.