Δείτε πως μπορούν να αναπτυχθούν οι Ιαματικές Πηγές των Θερμοπυλών


Θέμα της διπλωματικής είναι η διαμόρφωση του τοπίου των ιαματικών πηγών των Θερμοπύλων και η ενσωμάτωση οργανωμένου κτιρίου λουτρών.  Η επιλογή του θέματος έγινε με βάση την αναγκαιότητα εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου τόπου. Παράλληλα, εκφράζει την επιθυμία για την ενασχόληση με το λουτρό ως διαδικασία με έντονα κοινωνικά, ιστορικά, τεχνικά χαρακτηριστικά και με βάση αυτά τη δημιουργία μιας αισθητηριακής αρχιτεκτονικής. Ακόμα, αποτελεί μια προσπάθεια διαφορετικής αντίληψης της προόδου και του σχεδιασμού τόσο για τον εναλλακτικό τουρισμό όσο και για ένα κλάδο της ιατρικής όχι μέσα σε στεγνά - νοσοκομειακά περιβάλλοντα.Το νερό, το φως, το σώμα, τα υλικά καθόρισαν το σχεδιασμό και την γενικότερη αντιμετώπιση του θέματος. Άλλωστε τα λουτρά είναι χώροι που σχετίζονται με τις αισθήσεις. Απώτερος στόχος είναι να επιλέξει ο επισκέπτης ελεύθερα τις δραστηριότητες του, οι οποίες είναι προσανατολισμένες στην χαλάρωση και την φαντασίωση.          Στην πορεία επεξεργασίας της λύσης σημαντικός υπήρξε και ο προβληματισμός για τα επιμέρους χαρακτηριστικά που συγκροτούν το χώρο σε ένα κτίσμα της λειτουργικής ιδιαιτερότητας των λουτρών. Ο τρόπος με τον οποίο ο χρήστης μυείται στο χώρο αυτό, ο τρόπος που κυκλοφορεί ή στέκεται, η σχέση του χρόνου και του χώρου, η έντονη εσωστρέφεια υπήρξαν αφορμές μελέτης και αναζήτησης.Επιβλέποντες: Δημήτριος Ησαΐας
Σπουδαστές: Λουκία Τσαφούλια
Παράδοση / Εκπόνηση:
Φεβρουάριος, 2009

πηγή¨www.arch.ntua.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.