Το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης ως εργαλείο της διοίκησης ολικής ποιότητας στην στρατηγική της δημόσιας διοίκησης - Πρακτική εφαρμογή στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών Δήμου Λαμιέων


Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μεταπτυχιακή Διατριβή: Το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης ως εργαλείο της διοίκησης ολικής ποιότητας στην στρατηγική της δημόσιας διοίκησης - πρακτική εφαρμογή στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών Δήμου Λαμιέων

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης αποτελεί μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης των επιδόσεων ενός Δημόσιου Οργανισμού με βάση των τεχνικών δημόσιας διοίκησης. Στην παρούσα εργασία θα καταγραφούν όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Λαμίας. Για την ερευνητική διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ανάλυσης μελέτης περίπτωσης στην οποία θα μελετήσουμε την εφαρμογή των διαδικασιών για τον δημόσιο οργανισμό του ΚΕΠ του Δήμου Λαμίας. Αρχικά γίνεται η θεωρητική ανάλυση των κυριότερων όρων της εργασίας και στην συνέχεια ακολουθεί η μελέτη περίπτωσης. Τα κυριότερα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την συγκεκριμένη μελέτη είναι τα ότι καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες της Δ/σης ΚΕΠ για την επίτευξη των στόχων της και δεν υπάρχουν ιδιαίτερα και αξιοσημείωτα προβλήματα. Η Δ/νση ΚΕΠ εκτελεί το κύριο έργο της, αποκλειστικά μέσα από τις εφαρμογές που αναπτύσσει το ΥΠ.Δ.Μ.& Η.Δ. e-kep Ermis και οι πολίτες σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτησή τους στην Δ/νση ΚΕΠ.

Δημιουργός
Μίχας, Αργύρης

Επιβλέπων
Βορριά, Ευανθία

Ημερομηνία
2016-09-05

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.