Μια πρωτοποριακή μελέτη που έγινε στη Λαμία για τον εντοπισμό θαμμένων αρχαιοτήτων


Διασκόπηση με τη μέθοδο του γεωραντάρ για εντοπισμό θαμμένων αρχαιοτήτων σε περιοχή ανέγερσης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στη Λαμία

Geophysical prospecting for buried antiquites by means of the G.P.R. method in a parking construction area in Lamia

Ηλίας Μπεριάτος

Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001)ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.