'Όρος Οίτη: Δράση για πιστοποίηση ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού


Στην υλοποίηση δράσης ώστε να πιστοποιηθεί το Όρος Οίτη ως βιώσιμος τουριστικός προορισμός, προχωρά ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης.

Συγκεκριμένα, ο Φορέας ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. , για την υλοποίηση της δράσης Εκπόνηση Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη, για την Πιστοποίηση της Προστατευόμενης Περιοχής του Όρους Οίτη ως Βιώσιμου Προορισμού με βάση την Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Βιώσιμο Τουρισμό.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού σε περιοχές με ιδιαίτερη περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία και είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την προβολή ολόκληρης της περιοχής, αλλά και για την τοπική κοινωνία διασφαλίζοντας ότι ο τουρισμός θα συμβάλλει στην αειφόρο οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη.

Σημειώνεται ότι η EUROPARC Federation αριθμεί 378 μέλη από 36 χώρες, από τα οποία 157 (από 19 χώρες) έχουν πιστοποιηθεί ως Βιώσιμοι Προορισμοί με βάση την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Βιώσιμο Τουρισμό». Μέχρι στιγμής από την Ελλάδα έχουν πάρει την σημαντική αυτή διάκριση, μέσα στο 2016, μόνο δυο προστατευόμενες περιοχές, το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου & Χαράδρας Αράχθου και το Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού, με την στήριξη και την συνδρομή των αντίστοιχων Περιφερειών, μέσω κατάλληλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπως το Interreg.

Η στρατηγική της δράσης, η οποία θα έχει 5ετή ισχύ, θα πρέπει ενδεικτικά να περιλαμβάνει:

-Περιγραφή της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης, η οποία μπορεί να εκτείνεται και πέρα από τα όρια της προστατευόμενης περιοχής.

-Αξιολόγηση της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, της τουριστικής υποδομής, των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, της φέρουσας ικανότητας, των αναγκών και των δυνατοτήτων της περιοχής.

-Αξιολόγηση της τρέχουσας τουριστικής κίνησης και των μελλοντικών τουριστικών αγορών.

-Καθορισμό στρατηγικών στόχων για την ανάπτυξη και διαχείριση της τουριστικής κίνησης που να περιλαμβάνουν ενδεικτικά τη διατήρηση και ανάδειξη του περιβάλλοντος και της κληρονομιάς, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής, διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, διαχείριση επισκεπτών και βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

www.dealnews.gr
Από το Blogger.