Εκδόθηκε Πρόσκληση προς όλους τους Δήμους «Αστική Αναζωογόνηση 2019»

Το Πράσινο Ταμείο, με Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε την 2α Δεκεμβρίου, καλεί το σύνολο των Δήμων της Χώρας να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος ««Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»2019-2020, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019».

Η Πρόσκληση είναι η πρώτη από τις δύο προβλεπόμενες στο πλαίσιο του ανωτέρω Χρηματοδοτικού Προγράμματος, ενώ η δεύτερη αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020.

Η επιλογή αυτή έγινε για να δοθεί η δυνατότητα στους δυνητικά δικαιούχους


via NotiosEvoikos https://ift.tt/2RgVsYu
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.