Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης 2020

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης 2020

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης του 2020 για το δήμο Βόλου από την Οικονομική Επιτροπή, ενώ το απόγευμα έρχεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ταμειακός στόχος για το 2020 ανέρχεται σε έσοδα και έξοδα ύψους 25.905.559 €.

Οι επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό εκτιμώνται σε 21.315.987 €, από ΠΔΕ και προγράμματα ΕΕ σε 16.840.315 €, από ίδια έσοδα 17.476.239 €, από έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 5.858.599 €, από έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ 1.538.252 € και λοιπά έσοδα 10.116.520. Το σύνολο των εσόδων και διαθεσίμων εκτιμάται σε 71.136.911 €.

Τα έξοδα για κόστος προσωπικού, έξοδα χρήσης,  δαπάνες για επενδύσεις πληρωμές ΠΟΕ και αποδώσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων εκτιμάται σε 90.799.192, αποθεματικό 783.950 € (σύνολο εξόδων με αποθεματικό 91.582.542 €).

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Στέργιος Φάτσης ψήφισε λευκό, ο επικεφαλής της α' ελάσσονος και της β' ελάσσονος μειοψηφιών Ιάσων Αποστολάκης και Απ. Παπαδούλης αρνητικά.

 

www.ert.grvia ert.gr https://ift.tt/2LeVIn3
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.