Ξεκινά το Κέντρο Δια βίου μάθησης στην Πρέσπα

Ξεκινά το Κέντρο Δια βίου μάθησης στην Πρέσπα

Ξεκινά το νέο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Πρεσπών με δέσμη 6 τμημάτων.

  1. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα  50
  2. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική –  Πολιτιστική Ανάπτυξη 25
  3. Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων  25
  4. Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
  5. Αγγλικά για τον Τουρισμό 25
  6. Εργαστήρι μουσικής 50

Τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου μέχρι τις 10/12/2019. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρεσπών, στο Δημαρχείο Λαιμού
Τηλ. :23850 51317
Email: kk2@cityoflorina.gr

www.ert.grvia ert.gr https://ift.tt/33DUxDS
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.