Ανασχεδιασμός των διαδικασιών διάθεσης κατασχεμένων μέσων σε Υπηρεσίες του Δημοσίου

Συνάντηση εργασίας για την περαιτέρω απλούστευση και τον ανασχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών σχετικά με τη διάθεση κατασχεμένων χερσαίων, εναέριων και πλωτών μέσων σε Υπηρεσίες του Δημοσίου διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με πρωτοβουλία του Υφυπουργού, αρμοδίου για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, Γιώργου Γεωργαντά.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης, ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι της ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής, της ΓΓ Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, της ΓΓ Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών καθώς και εκπρόσωποι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που προκύπτουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την υφιστάμενη διοικητική διαδικασία κατάσχεσης, διάθεσης και εκποίησης χερσαίων, πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων καθώς και η ανάγκη χαρτογράφησης και περαιτέρω απλούστευσής της.

Συμφωνήθηκε η αναγκαιότητα κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας, της μοντελοποίησης και περαιτέρω απλούστευσης της εν λόγω διοικητικής διαδικασίας και της προτυποποίησης των απαραίτητων εγγράφων καθώς και η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου κατασχεθέντων μέσων, με στόχο οι δημόσιες υπηρεσίες να ενημερώνονται άμεσα και αποτελεσματικά για τη δυνατότητα κάλυψης των σχετικών αναγκών τους.

Για τον καλύτερο συντονισμό και την επιτάχυνση των απαραίτητων ενεργειών, θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των καθ' ύλην αρμόδιων φορέων του Δημοσίου.via Press24.gr https://ift.tt/2P5OtyT
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.