Συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Ν. Πηλίου

Συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Ν. Πηλίου
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης)και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νοτίου Πηλίου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νοτίου Πηλίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
Πληροφορική και Αγγλικά

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Νοτίου Πηλίου:
Τηλ. : (Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας Παιδεία, Αθλητισμού και Πολιτισμού), 24230-55006 (Κέντρο Κοινότητας)
Ταχ. Διεύθυνση: Αργαλαστή Μαγνησίας

www.ert.grvia ert.gr https://ift.tt/2DIoZSB
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.