ΑΣΕΠ 8Κ: Τα τελικά αποτελέσματα για 186 μόνιμες προσλήψεις

ΑΣΕΠ 8Κ: Τα τελικά αποτελέσματα για 186 μόνιμες προσλήψεις

ΑΣΕΠ 8Κ/2018: Τα τελικά αποτελέσματα για 186 μόνιμες προσλήψεις στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν σε Ορθή Επανάληψη τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/20-6-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Όλες οι ειδήσεις για τις προσλήψεις του ΑΣΕΠvia Ειδησεις https://ift.tt/2u0zjUy
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.