Ο αυτοκράτορας Ιωάννη Βατάτζης, παράδειγμα για σημερινούς πολιτικούς ηγέτες…

Από το Blogger.