Βοηθήστε μας να σας προστατεύσουμε: Συμβουλές για την ασφάλεια από την Google

Κατάργηση επικίνδυνης πρόσβασης στα δεδομένα σας
kaliterilamia@gmail.com
Ορισμένες εφαρμογές ή υπηρεσίες στις οποίες έχετε παραχωρήσει πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Google δεν έχουν επαληθευτεί από την Google. Δεδομένου ότι έχουν εκτεταμένη πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας, θα πρέπει να καταργήσετε την πρόσβασή τους, εκτός εάν τις εμπιστεύεστε.
Ελέγξτε αυτές τις εφαρμογές και δείτε άλλες εξατομικευμένες προτάσεις ασφαλείας στον Έλεγχο ασφαλείας.
Λάβετε μέτρα
Μπορείτε επίσης να μεταβείτε απευθείας στο:
https://myaccount.google.com/security-checkup
Λάβατε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με σημαντικές αλλαγές στον Λογαριασμό σας και στις υπηρεσίες Google.
Από το Blogger.