Ειδοποίηση ασφαλείας

Συνδέθηκε νέα συσκευή στον λογαριασμό
kaliterilamia@gmail.com
Μόλις πραγματοποιήθηκε σύνδεση στον Λογαριασμό σας Google από μια νέα συσκευή Windows. Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι αυτή η ενέργεια πραγματοποιήθηκε από εσάς.
Λάβατε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με σημαντικές αλλαγές στον Λογαριασμό σας και στις υπηρεσίες Google.
Από το Blogger.