Η πόλη πριν από την πόλη: Η αρχαιολογική προσέγγιση της Αρχαίας Λαμίας


Η σύγχρονη πόλη της Λαμίας είναι χτισμένη πάνω στα κατάλοιπα αρχαίας πόλης, η οποία έφερε το ίδιο όνομα. Η ίδρυση της πόλης συναρτάται άμεσα με την φυλετική ομάδα των Μαλιέων, οι οποίοι απώθησαν τους πρώτους οικιστές της τους Αχαιούς. 

Ο συνοικισμός που επιτεύχθηκε με την ένωση των οικισμών της ευρύτερης περιοχής, κατά το δεύτερο μισό του 5ου αι. π.Χ., υπήρξε η βάση για τη μετέπειτα δημιουργία μιας οχυρής και ισχυρής πόλης. 

Η Λαμία είναι κτισμένη σε στρατηγική θέση, στις νότιες παρυφές του όρους Όθρυς, στο σταυροδρόμι της βόρειας, της νότιας και της κεντρικής Ελλάδας, σε σημείο «κλειδί» για τον έλεγχο της κοιλάδας του Σπερχειού. 

Η γεωγραφική θέση της έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ιστορική της εξέλιξη και την μετέτρεψε αλλεπάλληλες φορές σε πεδίο συγκρούσεων των κατά καιρούς μεγάλων δυνάμεων. 

Οι ανασκαφικές έρευνες απέδειξαν ότι κατοικούνταν τουλάχιστον από την εποχή του Χαλκού. 

Από τα τέλη του 5ου αι. π.Χ. ήταν οχυρωμένη, σύμφωνα με τμήματα οχυρώσεων στην ακρόπολη και στη σημερινή πόλη. Μετά τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. τέθηκε κάτω από την κυριαρχία του Φιλίππου Β ́. Το 302 π.Χ. απελευθερώθηκε από τον Δημήτριο τον Πολιορκητή και μέχρι την κατάληψή της από τους Ρωμαίους παρέμεινε κάτω από την επιρροή των Θεσσαλών και των Αιτωλών. Κατά την παλαιοχριστιανική εποχή αναπτύχθηκε εντός των τειχών της αρχαίας πόλης και υπήρξε συνέχεια αυτής, σε υποδομές από προϋπάρχοντα κτίσματα και επαναχρησιμοποίηση των ελληνιστικών τάφων της πόλης. 

Το κέντρο της αρχαίας πόλης ταυτίζεται με αυτό της σύγχρονης Λαμίας. Οι ανασκαφές των τελευταίων ετών φέρνουν σταδιακά στο φως τμήματα του πολεοδομικού ιστού της και του οχυρωματικού περιβόλου της κάτω πόλης καθώς και εκτεταμένα τμήματα των νεκροταφείων της.

πηγή: dialogues-in-archaeology.gr, από το ιστορικό αρχείο του kaliterilamia.gr

επιμέλεια άρθρου: Βασίλης Μιχαλάκης

kaliterilamia.gr
Από το Blogger.