Παναγιώτης Ιακωβής: Προσοχή σε Υπερτασικούς και Διαβητικούς, υπερήλικες άνδρες


Προσοχή σε Υπερτασικούς και Διαβητικούς, υπερήλικες άνδρες
_________

Πολύ βαρύτερη η λοίμωξη κορωνοϊού στους υπερτασικούς. Συχνή και η καρδιακή βλάβη. Το σύστημα Ρενίνης-Αγγειοτασίνης-Αλδοστερόνης, κεντρικό στην Παθολογία της νόσησης, ενώ εξηγεί την αυξημένη ευαισθησία υπερηλίκων, υπερτασικών, ανδρών και διαβητικών.

Η Βραδυκινίνη των Πνευμόνων ξανά στο μικροσκόπιο.

Από το Blogger.