Πρόσληψη 9 ατόμων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

Πρόσληψη 9 ατόμων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

Ξεκίνησαν από σήμερα οι αιτήσεις για τις 9 προσλήψεις στις οποίες προχωράει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Στερέωση – Αποκατάσταση και Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βεύης, Π.Ε. Φλώρινας» της ομώνυμης Πράξης, για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης , – και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη του υποέργου – με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του υποέργου.

1 Θέση ΠΕ Αρχαιολόγων με εμπειρία σε έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου

8 Θέσεις ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αναστηλωτικές εργασίες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'/75/2020) με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efaflo@culture.gr και κατ΄ εξαίρεση (σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας Σιδηροδρομικού σταθμού 8 – 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ, (τηλ. επικοινωνίας: 23850 28206), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ () και του ΥΠ.ΠΟ.Α. () και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 19/05/2020 έως 28/05/2020).

 

 

.

www.ert.grvia ert.gr https://ift.tt/2X83ap3
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.