Δείτε πως τα δημόσια κτίρια στη Λαμία μπορούν να γίνουν βιοκλιματικά!!!


Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται επιδεικνύοντας συνεχώς τεχνολογικά επιτεύγματα, το φυσικό περιβάλλον παραγκωνίζεται και επιβαρύνεται από τις εκροές των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Με την πάροδο των χρόνων στον κατασκευαστικό τομέα επικράτησε η μορφοκρατική λογική με αποτέλεσμα να υποβιβάζονται συνεχώς οι συνθήκες άνεσης στο εσωτερικό του κελύφους.

Ο ενεργειακός σχεδιασμός, ως νέα αρχιτεκτονική λογική, δεν έχει απώτερο στόχο μόνο την καλαισθησία του δομημένου περιβάλλοντος αλλά επιχειρεί να την συνδυάσει με την ενεργειακή απόδοση του. Το κτίριο προσαρμόζεται στο εγγύς  περιβάλλον του, αξιοποιεί τα φυσικά φαινόμενα και εκλαμβάνει την ενέργεια ως δομικό του στοιχείο ώστε να διαμορφωθούν εσωτερικά οι βέλτιστες συνθήκες.

Η παρούσα έρευνα αφορά συγκεκριμένες κατευθύνσεις του βιοκλιματικού σχεδιασμού, όπως η ηλιοπροστασία και ο σκιασμός, με στόχο την αξιολόγηση της οπτικής άνεσης σε γραφειακούς χώρους δημοσίων κτιρίων (στρατηγική του φυσικού φωτισμού). Μελετήσαμε, λοιπόν, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων σκιασμού σε δημόσια κτίρια της Πάφου και της Λαμίας, σε ένα δείγμα των κτιρίων που κατά πλειοψηφία ανήκει στην νεοκλασική, μεσοπολεμική και αποικιοκρατική περίοδο (με ορισμένες νεώτερες κατασκευές).

Το ενδιαφέρον μας εστιάστηκε στα δημόσια κτίρια γιατί, ενώ έχουν περιορισμένο ωράριο χρήσης, έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης και παρουσιάζουν αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση.

Κατά την αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων ηλιοπροστατευτικών διατάξεων διερευνήθηκαν όλες οι όψεις των κτιρίων του δείγματος, ιδίως τις ενεργειακά κρίσιμες ώρες, ανάλογα με τον προσανατολισμό τους. Με την έρευνα μας επιδιώκουμε να προσδιορίσουμε πιθανά ενεργειακά σφάλματα στις εφαρμογές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αναφορικά με τις συνθήκες άνεσης των χρηστών, αλλά και παρεπόμενες αστοχίες κατά την αλλαγή χρήσης των κτιρίων.
Στο τεύχος της Διάλεξής μας περιλαμβάνεται :

-αρχικά μια καταγραφή των αρχών  / κατευθύνσεων του βιοκλιματικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα των παραμέτρων ηλιοπροστασίας / σκιασμού και οπτικής άνεσης.

-στη συνέχεια, η μεθοδολογία, το δείγμα της έρευνας και οι αναλυτικές καρτέλες των κτιρίων του δείγματος (φωτογραφική αποτύπωση των όψεων, επιτόπιες παρατηρήσεις και μετρήσεις),

-ακολουθεί η παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας με τη μορφή γραφημάτων και πινάκων, με αναλυτική διερεύνηση της  χωροθέτησης των κτιρίων και της μορφολογίας των όψεων, την αξιολόγηση των επιμέρους στοιχείων σκιασμού, την επεξεργασία των υποκειμενικών εντυπώσεων των χρηστών και τις καταμετρημένες στάθμες φυσικού φωτισμού στους επιμέρους χώρους.Βιοκλιματική διερεύνηση δημόσιων κτιρίων Με παραμέτρους τον ηλιασμό και το σκιασμό. (ερευνητική εργασία)

Δείτε την εργασία σε pdf (116 σελ.) ΕΔΩ ή στο ακόλουθο flipbook

Φοιτήτριες : Αναγνωστοπούλου Μαρίνα-Αστάρτη, Χατζηπαναγιώτου Ιωάννα
Επιβλέπων καθηγητής : Νίκος Μπάρκας
Δημοκρήτειο Πανεπσιτήμιο Θράκης
Ημερομηνία παρουσίασης : Νοέμβριος 2013


πηγή: www.greekarchitects.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.