Τέσσερις προσλήψεις λόγω covid-19 στην ΠΕ Βοιωτίας

Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, ανακοίνωσε η ΠΕ Βοιώτιας.

 

Συγκεκριμένα δύο (2) θέσεις ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και από μία (1) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ και ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και εφόσον επιλεγούν θα προσκομίσουν:

 

φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

 

φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

 

άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

 

υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν. 3528/2007

 

Το έντυπο της αίτησης ΕΔΩ.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση ddoik - vio @ pste. gov. gr εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, από 8/5/2020 έως και 12/5/2020.
via ΘΗΒΑ REAL NEWS https://ift.tt/2YFTZP7
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.