Όμιλος Λαμιωτών: Συμφωνείτε με τις κατεδαφίσεις κτιρίων της Λαμίας... της γειτονιάς... των παιδικών αναμνήσεων...;


Συμφωνείτε με τις κατεδαφίσεις κτιρίων της Λαμίας.... της γειτονιάς,...των παιδικών αναμνήσεων,....;

Οι εκάστοτε δημοτικές αρχές, φέρουν τεράστιες ευθύνες για την εγκατάλειψη που βιώνουμε,χρόνια τώρα στο ιστορικό κέντρο...απόκεντρο της πόλης ...

Όλα αυτά, θα μπορούσαν να είχαν καθαριστεί και με συστάσεις από την δημοτική αρχή, συντηρηθούν από τους ιδιοκτήτες μερικώς.

Άποψη μας.

Γιατί απλούστατα η Λαμία, είναι μια τσιμεντούπολη,...με χαμένη "Ταυτότητα "!!!!......

Από το Blogger.