Όμιλος Λαμιωτών: Ένα κτίριο "κόσμημα ".... με άγνωστη κατάληξη..!!!


Νεοκλασικό οικ. Ελασσώνα.

Συμβολή των οδών Διάκου και Καραγιαννοπούλου.

Λαμία.

Ένα κτίριο "κόσμημα ",.... με άγνωστη κατάληξη,..!!!

(Αρχείο: Ομίλου Λαμιωτών)
Από το Blogger.