Προκήρυξη για 32 προσλήψεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Προκήρυξη για 32 προσλήψεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Πρόσληψη είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 461/14-02-2020) που αφορά την «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους».

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε µε την υπ' αρ. 109/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης (https://ift.tt/2eOIqji).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10 εργάσιμων) ημερών στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123, Τηλ: 2310 727210, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Δείτε εδώ περισσότεραvia Ειδησεις https://ift.tt/36L8Xaj
Από το Blogger.